Арена - Общ преглед

Информация

Галактическата Арена е могъщо място за през-вселенски битки с възможност да тествате своите стратегии срещу хиляди нови играчи.

Арена рундове

Нов рунд в Арената стартира винаги в :45 локално (игрално) време и регистрациите за него са отворени. Когато стартира нов рунд може да запишете корабите си за Арена битка.

Всеки Арена рунд трае 1 час.

Трябва да имате бойни кораби, които да заемат поне 2,000 популация на една от своите планети, за да се запишете за Арена битка.

Прозореца за регистрация е отворен само 15 минути.

След като запишете корабите си в Арената те вече не са налични на съответната планета докато рунда не приключи и корабите ви бъдат върнати. Имайте предвид, че корабите ви ще се върнат на планетата преди рунда да приключи.

Когато запишете кораби в Арената те продължават да заемат същата популация на планетата, от която сте ги записали.

Рунда в Арената не спира, ако регистрациите са временно затворени. Арена рунд винаги ще има.

Нагоре