Сгради - Общ преглед

Информация

Играчите строят и развиват сгради на техните Планети. Сградите подобряват планетата и имат различни функции.

Сградите имат нива; всяко по-високо ниво подобрява функцията на сградата по някакъв начин. Сградите също имат максимално ниво, над което не могат да бъдат развити повече.

  • Някои сгради имат изисквания, за наличие и нива на други сгради, които трябва да бъдат изпълнени преди сградата да може да бъде построена.
  • Всички сгради изискват икономически ресурси за да бъдат построени или развити, те също така изискват определено количество изчерпаем ресурс - Енергия.
  • Сградите могат да бъдат унищожени, ако играчът е атакуван с кораби притежаващи умението Детонация.

Играчите имат опцията да унищожат нива на техните собствени сгради, ако те искат. Всеки път, когато това стане играчът получава обратно от 50% до 80% от ресурса инвестиран в определеното ниво на сградата и Енергията използвана за това ниво е освободена.

Нагоре