Зони

Информация

Планетата на всеки играч има 3 зони: Ресурсна зона, Индустриална зона и Военна зона, което позволява на собственикът на планетата да разположи и развие своите сгради. Отборните планети имат три Ресурсни Зони за играчите от всяка раса, Индустриална зона, Военна зона и Галактическа зона.

Зони

  • Ресурсна зона – в тази Зона се развиват всички сгради пройзвеждащи ресурс. Развивайки тези сгради играчите могат да увеличат продукцията си на икономически ресурси, както и количеството на Енергия и Популация.

    Информацията за добива в менюто на всяка мина включва основният добив + активирани специалности, ако има такива.

  • Индустриална зона – в тази зонас е развиват всички индустриални сгради. Развивайки тези сгради играчите могат да увеличат капацитета на свойте складовеза да могат да складират по-голямо количесто от всеки икономически ресурс. Индустриалната зона е мястото, където играчите могат също да построят тяхните търговски сгради, което им позволя да продават и купуват повече ресурси и кораби както и сгради нужни за превръщане на Скрап в икономически ресурс.

  • Военна зона – тук се развиват военните сгради. Развивайки тези сгради играчите могат да проучват науки, да строят и развиват своите кораби и да създават или да управляват своя съюз.

  • Галактическа зона - тук могат да бъдат развити трите Обелиска и да бъде построен Върховния Галактически Портал (ВГП).

Сгради в различните зони

Това е списък със сградите, които могат да бъдат развити в съответните зони:

Ресурсна зона:

Конфедерация Тертети Нокси
Метална мина (3) Метален бот (3) Метален екстрактор (3)
Минерален екстрактор (2) Минерален бот (2) Минерален екстрактор (2)
Рафинерия за газ (2) Газ сонда (2) Газ инкубатор (2)
Соларни Панели Инфрачервен бот Соларен Абсорбатор
Атомен реактор Уранен бот Уранен Абсорбатор
Хангари Бункер Гнезда

Индустриална зона:

Конфедерация Тертети Нокси
Фабрика Конструкцион Мутационен пашкул
Фабрика за тертери Фабрика за тертери Хипермутационен пашкул
Склад за метал Трезор за метал Камера за метал
Склад за минерали Трезор за минерали Камера за минерали
Газ резервоар Цистерна за газ Газова камера
Скрап Дестилатор Отпадачен център Скрап трансформатор
Търговски център Търговски център Търговски център

Военна зона:

Конфедерация Тертети Нокси
Корабостроителница Корабостроителница Корабостроителница
Лаборатория Експериментален център Свръх разум
Летище Космически портал Космически канал
Парламент Регулаторен палат Кошер
Банка Банка Банка

Галактическа зона:

Върховни сгради
Обелиск на Рамзес II
Обелиск на Аксум
Обелиск на Луксор
Върховен Галактически Портал (ВГП)

Нагоре