Събития

Детмач

Детмача е режим на играта, който се активара когато някой Съюз в дадената вселена построи своя ВГП (Върховен Галактически Портал) и главнта цел е постигната. Съюзната и индивидуалната класация са определени и за победителите в ностоящия рунд са избрани.

Детмача е с продължителност, която се определя от администратора или модератора на играта. Скороста по време на Детмача се увеличава по тяхно усмотрение до максималната (х10) така времето необходимо за всички процеси намалява.

Детмача дава възможност на всички играчи в съответната Вселена да измислят и пробват нови стратегии и тактики, които ще приложат в следващия рунд на играта. Да се възползват от опциите, които не са успели да използват в конкретния рунд. Или просто да направят големи битки и да се забавляват.

След приключването на Детмача, конкретната Вселена бива рестартирана и нов рунд започва от самото начало.

Рестарт на рунда

Рестартирането на рунда е процес на ново начало на играта. Рунда се рестарита след като главната цел на играта е изпълнена и Детмач режима е приключил. Когато се рестартира играта почти цялата информация се изтрива. Единствената информация по акаунтите на играчите, която не се изтрива е:

  • Псевдонима на играча;
  • Цвета на псевдонима;
  • Броя на кредитите;
  • Броя на Звездите;
  • Платинум програмата;
  • Премиум или Платинум абонаменти;
  • Аватари;
  • Настройки за ситъри; (Не забравяйте да махнете ситърите си след рестарта, ако не желаете вече да имат достъп до акаунта ви.)

След рестарта на играта, тя вече не е в Детмач режим. Играта започва от самото начало за всички играчи. Всеки играч получава нови случайни коордианти, където първата му планета (недоразвита) е разположена.

Нагоре