Индустриални сгради

Информация

Индустриалните сгради се намират в Индустриалната зона на планетата. Те се използват за подобряване на вашата планета по един или друг начин. Тук може да увеличите капацитета на вашите складове за ресурси, да ускорите строежа на кораби и защити, да увеличите добива на производство на ресурс. Също така тук може да търгувате с ресурс и кораби с останалите играчи.


Индустриални сгради Конфедерация, Тертети, Нокси

Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул

Тези сгради произвеждат най-евтината надеждна работна ръка - роботите. Те могат да бъдат назначени да работят за производството на различни Икономически ресурси като това дава бонус към производството на тези ресурси. Роботите се разпределят между производство на Метал, Минерали и Газ. Всяко ниво на тази сграда дава по един допълнителен робот.

В допълнение към производството на роботи тези сгради намалят времето за строеж на останалите сгради. Колкото е по-високо нивото на Фабриката, Конструкциона или Мутационния пашкул толкова по-малко време отнема за строеж на останалите сгради.

Фабрика за Тертети, Фабрика за Тертети, Хипермутационен пашкул

Тези сгради намалят времето за строеж на кораби и защити. В допълнение със всяко ниво на тези сгради вие получавате 2 допълнителни робота, които може да използвате във Фабриката, Конструкциона или Мутационния пашкул.

Изисквания

  • Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул на ниво 10

Склад за метал, Склад за метал, Метална камера

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Метал на вашата планета.

Изисквания

  • Сграда за производство на Метал на ниво 1

Склад за минерали, Склад за минерали, Минерална камера

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Минерали на вашата планета.

Изисквания

  • Сграда за производство на Минерали на ниво 1

Резервоар за газ, Резервоар за газ, Газови мехури

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Газ на вашата планета.

Изисквания

  • Сграда за производство на Газ на ниво 1

Скрап дестилатор, Бунище, Скрап трансформатор

Тези сгради са способни да обработват голямо количество Скрап достигайки скорост от 100 Скрап за секунда.

Всяка планета може да има една от тези сгради. Тяхното подобрение увеличава тяхната ефективност и добавя по едно място в опашката за рециклиране.

  • Процеса на рециклиране е засегнат от добивния процент, който зависи от нивото на сградата. Този процент определя колко ресурс може да бъде извлечен от една единица Скрап.
  • Важно е да се знае, че също така има и произволен фактор от ±5%, което означава, че ако сградата е на Ниво 1 (75% продуктивност) реалното количество получен ресурс може да варира от 70% до 80% от инвестираната Скрап.

На пример: Ако започнете да рециклирате 1000 единици Скрап ще получите между 700 и 800 единици от избран икономически ресурс.

  • След като е преработен готовия ресурс не може да остане в сградата повече от 48 часа. След това той се добавя автоматично към планетата, на която е разположена сградата.
  • Имайте предвид, че ако опашката ви с процеси е пълна няма да може да добавите нови процеси за обработка.

Изисквания

  • Корабостроителница на ниво 5
  • Химия на ниво 6

Търговски център

Търговския център се използва за моментална обмяна на ресурс. Всяка сделка коства 1 Контракт.

Как да получите Контракти? Като събирате Газ и Скрап с полет Астроплоатация. Като печелите Бойни точки с полет Атака. Като печелите Точки за подобрение с полет Атака на Ренегат. Като крадете ресурси с полет Пиратстване. Като събирате Скрап с полет Рециклиране. Контрактите също така могат да бъдат закупени.

Нагоре