Астроплоатация

Информация

В космоса има много Астероиди, които просто си летят. Всички астероидиимат определено количество Газ(до 200 000) на тях, но те също могат да носят Скрап, ако са преминали през координати, където е имало Битка. Няма лимит на количеството Скрап, което може астероида да вземе със себе си. Тези находища на Газ и Скрап могат да бъдат събрани само чрез изпращане на Рециклатор / Танкер / Скрап търтей и след това да бъдат преработени в Метал, Минерали или Газ.

Вие можете да съберете до 50% от настоящето количество Газ и 100% от Скрапта на Астероида с един Полет.

За да имате успешна Астроплоатация трябва да се има в предвид скоростта и текущото местоположение и времето нужно на флотата да пристигне по този начин полета до такива координати трябва да пресече Астероида. Това означава, че ако изпратите рециклираща флота до текущото местоположение на Астероида той може да се е преместил до времето, когато флотата ви ще пристигне.

Забележка: Всички реурси натоварени на корабите с мисия Астроплоатация ще изчезнат!

Нагоре