Допълнителни ресурси

Информация

Популацията показва колко място заема всеки кораб и защитна единица в Хангара/Бункера/Гнездата, които се иползват за съхранение и подръжка на корабите и защитите. Всеки тип кораб или защитна единица изискват определено количество популация, някои се нуждаят от повече отколкото другите. Ако няма достатъчно свободна популация, корабите и защитите няма да могат да се изграждат. Максималната популация, с която разполагате на личната си планета е 25,112.

На всяка планета хангарите се споделят между корабите и защитите. Ако вашата планета има 100 популация, това означава, че може да побере кораби изискващи 100 популация и защитни единици изискващи 100 популация. Обикновенно в горния десен ъгъл на екрана на планетат се показва заетата и свободната популация за корабите. За да видите тази на защитата трябва да отидете в съответното меню на Корабостроителницата.

Заключване на планетата заради Популацията

Ако няма достатъчно свободна популация за корабите/защитите планетата се заключва и излишните единици се зачистват.

Озон

Озонът има две функции, ако количеството на Озона е намалено се увеличава продукцията на Енергия на планетата, но ако нейната стойност достигне нива които са критични, цялата планета се заключва.

  • Всяка планета стартира с 15 000 Озон, който намаля всеки ден.
  • Всяко ниво на сграда консумира по 10 Озон на ден.

Имайте предвид, че Озонът не засяга Отборната планета по никакъв начин.

Бонус към добива на Енергия

Ниското количество Озон дава бонус към добива на Енергия, защото с по-ниски количества Озон повече Слънчева енергия достига Планетата.

Имайте предвид, че този бонус не оказва влиание на Енергията произвеждана от Атомно преработващите сгради.

Тук може да намерите таблица показваща зависимостта на нивата на Озона с бонуса за производството на Енергия:

Озон Бонус
15 000 - 10 001 0%
10 000 - 7 001 10%
7 000 - 5 001 25%
5 000 - 3 501 40%
3 500 - 2 501 55%
2 500 - 1 501 70%
1 500 - 751 85%
750 - 0 100%

Заключване на планетата заради Озон

По-ниските нива на Озона увеличават добива на Енергията, но ако озоновия слой падне под 100 Планетата става неизползваема докато проблема не бъде решен.

Нагоре