Базови науки

Физика

Физиката е една от главните науки в Немексия. Голяма част от учените на планетата работят по тази наука, която прави възможно събирането на повече енергия. Физиката е лесна за проучване и също много важна, тъй като се прилага в почти всички модерни технологии. Трябва да обръщате сериозно внимание на тази наука и да я развивате редовно.

Всяко ниво Физика ви дава 5% повече добита Енергия (общо: 50%).

Максимално ниво: 10

Изисквания

  • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 1

Химия

Химията е науката ангажирана със състава, структурата и свойствата на материята, както и с промените, които тя претърпява по време на химични реакции. Тя е наука за изучаване на различни атоми, молекули, кристали и други агрегати на материя дали в изолация, или в комбинация, която включва понятията за енергия и ентропия в отношение със спонтанността на химичните процеси. В наши дни корабите могат да летят с много малки количества гориво благодарение на Химията.

Всяко ниво намаля консумацията на газ с 5% (общо: 75%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

  • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 3

Математика

Математиката е в основата на добива на ресурс на планетата. Да познавате Математиката не е лесно, но е нужно, тъй като се прилага в повечето модерни машини и апаратура. Всички изчисления, които е способен да прави един компютър, могат да направят много неща възможни. Математика също се използва във всички модерни инсталации и корабни апаратури.

Всяко ниво на науката вдига добива на Икономически ресурси с 5% (общо: 50%).

Максимално ниво: 10

Изисквания

  • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 1

Астрономия

Астрономията е много важна основна наука, която покрива знанието за планети и слънца и техните движения в космоса. Познавайки Вселената, ще се научите как да летите по-добре и по-бързо. Също така ще може да изберете по-подходящи маршрути за пътешествията си.

Бонус: Всяко ниво Астрономия добавя 10% скорост към всички ваши кораби (общо: 150%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

  • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 2

Нагоре