Цивилни кораби

Информация

Цивилните кораби са слаби единици и се използват основно за транспортирането на ресурси между планетите на играча. Има пет различни цивилни кораба за всяка раса: малък и голям транспортен кораб; колонизиращ кораб; рециклираш кораб и шпионски кораб;

Двата транспортни кораба могат да бъдат подобряавни за да се увеличи тяхното карго. Всяко ниво на подобрение увеличава каргото им с 10%.


Цивилни кораби на Конфедерацията

Транспортьор

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 2
 • Математика на ниво 2

Мегатранспортьор

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Астрономия на ниво 6

Колонизатор

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 3

Рециклатор

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 6
 • Корабни брони на ниво 2

Шпионска сонда

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 3
 • Горивни камери на ниво 3
 • Шпионаж на ниво 2

Цивилни кораби на Тертетите

Каргобот

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 2
 • Математика на ниво 2

Голям Каргобот

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Астрономия на ниво 6
 • Горивни камери на ниво 4

Колонизиращ бот

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 3

Танкер

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 6
 • Корабни брони на ниво 2

Шпионски бот

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 3
 • Горивни камери на ниво 3
 • Шпионаж на ниво 2

Цивилни кораби на Ноксите

Доставчик

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 2
 • Математика на ниво 3

Мега Доставчик

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 5
 • Математика на ниво 4
 • Физика на ниво 1

Заселник

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 3

Скрап търтей

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 4
 • Горивни камери на ниво 6
 • Корабни брони на ниво 2

Нокс разум

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 3
 • Горивни камери на ниво 3
 • Шпионаж на ниво 2

Нагоре