Високотехнологични науки

Шпионаж

Шпионажът най-вероятно е едно от най-старите изкуства на войната. Когато се развивате в тази област вашите шпионски сонди ще могат да получават по-точна информация от вражеските планети. Развитието на това проучване ще ви позволи да строите и използвате много по-добри шпионски сензори.

Бонус: Проучването на науката до ниво 10 ще ви позволи да виждате информация за атакуващата ви флота.

Максимално ниво: 20

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 4
 • Астрономия на ниво 2

Компютърни системи

Тази наука ви дава достъп до система за засичане на обекти, които използват електромагнитни вълни, за да идентифицират разстоянието, височината, посоката или скоростта на и движещи се, и неподвижни обекти като самолети, кораби, моторни превозни средства, атмосферни формации и терен. Този вид наука се заема с развиването на по-добри радарни системи. Така се използват за контрол на полетите, което ги прави толкова важни.

С всяко допълнително ниво лимита на полетите, изпратени по едно и също време, се увеличава с 1.5.

Това означава, че на 6то ниво ще имате 1 + 6 *1.5 = 10 полета, но на ниво 7 ще бъдат 1 + 7 * 1.5 = 11.5 т.е. 11 полета (закръгля се към по-малкото).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 4
 • Астрономия на ниво 1

Корабни брони

Основните космически кораби са носили идеята да бъдат леки и бързи. За нещастие, това естествено намаля техните защитни системи и в много междугалактически битки огромен брой кораби са били смачкани под вражески огън. Актуализирането на титаниевите стени би било сложно и скъпо решение, затова учените обмислили да работят по старите дизайни, за да се опитат да ги подобрят. Процесът е изключително сложен и има нужда от много първокласен метал. Това е причината за огромната употреба на метал в това проучване (повечето от него няма да се използва отново никога).

Всяко ниво увеличава структурата на всички кораби с 10% (общо: 200%).

Максимално ниво: 20

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 5
 • Физика на ниво 4

Горивни камери

Скоро след първите тестове в космологията, които хората направили, те знаели че реактивните двигатели просто не били достатъчно мощни за успешна космическа мрежа от полети. Въпреки че полети на по-малки и леки кораби били достатъчни, събирането на сериозен боен флот, екипиран с тежко въоръжение и задоволителни щитове, било практически невъзможно. Било напълно сигурно, че двигател, способен да работи дори в нулева гравитация, трябвало да се направи. Двигатели с огромни размери и капацитети, които горят кислород и водород, държани в отделни резервоари. Реакцията между тези два елемента е добре известна със създаването на енергия.

Всяко ниво Горивни камери вдига скоростта на всички кораби с 15% (общо 225%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 5
 • Химия на ниво 4

Реактивни двигатели

След нормалния двигател, развиващия се бързо реактивен двигател направил много за междупланетната авиация. Скоро по-нови начини да се ускорят корабите били открити и приложени във всеки вид превозно средство. Въпреки това, реактивните двигатели останали незаменими.

Всяко ниво увеличава скоростта на всички кораби с 15% (общо: 225%)

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 7
 • Химия на ниво 6
 • Корабни брони на ниво 5

Лазерни оръжия

Лазерът е оптично устройство, което създава интензивни монохроматични светлинни вълни. Наложил се е във всички технологии – в шпионажа и компютърните системи, и също така във въоръжението на корабите. Лазерната наука е базата за разработването на оръжейни системи.

Всяко ниво на тази наука увеличава атаката на всички лазерно-базирани кораби с 15% (общо: 225%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 8
 • Математика на ниво 3

Йонни оръжия

Базирани на развитието на йонните изследвания, учените конструирали йонизатор и го сложили в йонното оръдие, което станало много по-силно. Всички кораби, които притежават йонно оръжие, получават бонус от тази наука.

Всяко ниво на тази наука увеличава силата на всички Йонно-базирани кораби с 15% (общо: 225%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 8
 • Математика на ниво 5
 • Лазерни оръжия на ниво 5

Плазмени оръжия

Основата на тази технология са откритията, направени в 4-то ниво научно учреждение – екстремно запалим йонен газ, наричан плазма, като проучването е започнало от разработването на йонни техники. След успешното подобрение на технологията и след редица тестове в термоядрена реакция с плазма, също наричана четвъртото състояние на материята, учените създали плазмения генератор, (устройство, разтварящо газове, за създаване на ниско-температурна плазма - плазматронът), с невероятно силен и унищожаващ заряд.

Всяко ниво на тази наука увеличава силата на всички плазма-базирани кораби с 15% (общо: 225%).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 8
 • Математика на ниво 7
 • Лазерни оръжия на ниво 10
 • Йонни оръжия на ниво 5

Екология

Екологията е важна наука, която помага за баланса на всяка планета. Планетата общо има 15000 озонов слой и всяко ниво на сграда намалява озона с 10 точки (455*10 общо). Озоновия слой може да се възстановява като се развива екология.

Всяко ниво на тази наука възстановява 250 озонов слой на ден (общо: 3750).

Максимално ниво: 15

Изисквания

 • Лаборатория / Експериментален център / Свръх разум на ниво 4
 • Физика на ниво 3
 • Химия на ниво 3

Нагоре