Шпионаж на Ренегат

Информация

Полетът Шпионаж на Ренегат се извършва за да се получи информация за текущият вид и съдържание на Ренегата, който искате да атакувате. Този вид полет може да се извършва само от Шпионски кораби: Шпионска сонда / Шпионски бот / Нокс разум.

Защо е важно да шпионираме Ренегати?

След като изпратите шпионаж до даден ренегат в галактиката, вие ще вземете Шпионски доклад.

  • Този шпионски доклад ще ви даде информация колко е силен дадения Ренегат и какви кораби има.
  • Тази информация ще ви помогне да си организирате флота така, че да вземете възможно най-много Бойни точки след като изпратите Атака по този Ренегат.

Имайте предвид, че полетите Шпионаж на ренегат са различни от тези, които изпращате към останалите играчи. Шпионите не се задържат на вражеската позиция. Шпионина просто стига - взима информацията и се връща. Ограничения: Не може да изпращате Шпионаж на ренегат от вашата Отборна планета.

Нагоре