Рециклиране

Информация

След Битка, във космоса остава Скрап. Тази Скрап може да бъде събрана и рециклирана в полезни ресурси. За да направи това играча трябва да изпрати полет Рециклиране до координатите на Скрапта. Рециклиращото поле съдържа изгубенитете кораби и машини от двете страни на Битката.

Когато рециклиращата флота пристигне на изпратените координатите събират послето. Ако полето е на координатите на Планета няма да има контакт между рециклиращия флот и корабите и защитата на Планетата. Няма Битка. Премиум потребителите имат на разположение меню "Полета за скрап" то показва близките полета за Скрап и количеството Скрап, което имат.

Ограничения

  • Рециклиране може да бъде осъществено само от Рециклатор / Танкер / Скрап търтей.
  • Ако изпратите рециклиращи кораби на мисия “Атака” с останалата флота то те ще участват в Битката, но няма да оберат рециклиращото поле.

Забележка: Всички ресурси заредени на корабите изпратени на Рециклираща мисия ще изчезнат!

Нагоре