Рундови награди

Информация

Какво са Рундовите награди?

Всеки Рунд в Немексия завършва с успешното построяване на ВГП от един Съюз. За положените усилия членовете на този съюз заслужават награда. Разбира се има някои изисквания и ограничения, които трябва да бъдат спазени ако искат тези играчи да получат наградите си:

  • Ако играчът е наказан до края на рунда - той няма да получи награда, но все още важи за броя при разпределянето на наградите.
  • Ако играчът е нов в този съюз (постъпил е преди по-малко от 7 дни преди да бъде стартиран ВГП) - той няма да получи награда и няма да се включи в определящият брой
  • Ако играчът напусне съюза по време на строежа на ВГП - той няма да получи награда, но остава определящ при раздаването на наградите.
  • Ако играчът има по-малко от 10 000 Ресурсни точки или акаунта е рестартиран преди да завърши ВГП - той няма да получи награда.

* Ако някой от членовете на Съюза наруши Правилата на играта (направи няколко акаунта, използва пробиви в системата, налива други играчи и т.н.) също има шанс той да не получи награда, в зависимост от сериозността на нарушението му. Но той ще влезе в общият брой членове при определяне на наградата.

Като цяло, ако искате да получите награда за това, че сте участвали в съюаза победител трябва:

  1. Да имате поне 10 000 Ресурсни точки.
  2. Да бъдете в съюза поне 7 дни преди да започне строежа на ВГП.
  3. Да бъдете в съюза след като завърши строежа на ВГП.
  4. Вашият а каунт не трябва да бъде наказан по време на строежа или след това..

Всеки член на съюза "победител", който отговаря на изискванията, ще получи награда 700 кредита.

Наградите за първите места в Класацията

Първите петима играча в класацията по Общи точки, която влиза в Зала на славата също получават награди както следва: 1. 2000 Кредита 2. 1500 Кредита 3. 1000 Кредита 3. 500 Кредита 4. 250 Кредита

Имайте предвид, че тези награди могат да се променят през годината и ако искате да бъдете сигурни в наградата, която ще получите може да попитате вашият Администратор за повече информация.

Ако искате да получите своята награда за първите места в класацията е достатъчно акаунта ви да не е блокиран или да не сте злоупотребявали по време на предходният рунд.

Нагоре