Умения на Адмирала

Информация

След 4то ниво вашият Адмирал започва да трупа точки за умения за всяко следващо ниво. Максимално 36 точки на ниво 40.

Тези точки за умения може да разпределите в три категории: Офанзивни, Защитни и Практички.

Нуждаете се от определено количество разпределени точки във всяка категория за да ви се отключат следващите умения.

Преразпределение

Може да преразпределите вашите точки по всяко време за 100 кредита или за Ресурси. Необходимият ресурс при всяко преразпределение расте:

ПътиЦена в Минерали
150 000
2100 000
3200 000
4400 000
5800 000
61 600 000
73 200 000
86 400 000
912 800 000
1025 600 000

Всяко следващо разпределение струва двойно на предишното.

Офанзивна категория

Лазерен боец

С развитието на това умение вие повишавате Лазерната атака на всички ваши кораби и установки, които използват Лазер за оръжие.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 3% Лазерна щета
 • Максимално ниво: 5 (15% увеличение на Лазерната щета)

Йонен боец

С развитието на това умение вие повишавате Йонната атака на всички ваши кораби и установки, които използват Йон за оръжие.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 3% Йонна щета
 • Максимално ниво: 5 (15% увеличение на Йонната щета)

Плазмен боец

С развитието на това умение вие увеличавате Плазмената атака на всички ваши кораби и установки, които използват Плазма за оръжие.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 3% Плазмена щета
 • Максимално ниво: 5 (15% увеличение на Плазмената щета)

Силов Атакер

С развиването на това умение вие ще увеличите атаката на всички ваши кораби и установни за всички видове оръжие.

 • Изисквания: 10 точки за умения разпределени в Офанзивната категория
 • Увеличение на ниво: 2% на всички оръжия
 • Максимално ниво: 3 (6% увеличение на щетата на всички оръжия)

Точен Стрелец

С развиването на това умение вие увеличавате шанса за Критичен удар на всички ваши кораби.

 • Изисквания: 10 точки за умения разпределени в Офанзивната категория\
 • Увеличение на ниво: 1% шанс за Критичен удар
 • Максимално ниво: 3 (3% увеличение на щетата на всички оръжия)

Унищожител

С развитието на това умение вие увеличавате максималният шанс за унищожаване на планети.

 • Изисквания: 18 точки за умения разпределени в Офанзивната категория
 • Увеличение на ниво: 5% максимален шанс за Унищожаване
 • Максимално ниво: 1 (5% увеличение на максималният шанс за унищожаване на планети)

Защитна категория

Корабен майстор

С развитието на това умение вие увеличавате живота на всички ваши Кораби.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 2% живот на Корабите
 • Максимално ниво: 5 (10% увеличение на живота на Корабите)

Майстор Пазител

С развиването на това умение вие увеличавате бронята на вашите кораби.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 1% повече броня на Корабите
 • Максимално ниво: 5 (5% увеличение на бронята на Корабите)

Защитен майстор

С развиването на това умение вие повишавате живота на всички ваши установки.

 • Изисквания: - няма -
 • Увеличение на ниво: 2% живот на Установките
 • Максимално ниво: 5 (10% увеличение на живота на Установките)

Защитник

С развиването на това умение повишавате живота на вашите Кораби и Установки.

 • Изисквания: 10 точки за умения в Защитната категория
 • Увеличение на ниво: 2% живот на Кораби и Установки
 • Максимално ниво: 3 (6% увеличение на живота на Корабите и Установките)

Страж

С развиването на това умение вие понижавате точките за Детонация на вражеските кораби, които притежават специалното умение Разрушаване на планети и Детонация.

 • Изисквания: 10 точки за умения в Защитната категория
 • Понижение на ниво: 15% на точките за Детонация
 • Максимално ниво: 3 (45% понижение на точките за Детонация)

Анти-Унищожител

С развиването на това умение понижавате максималният шанс за унищожаване на вашите планети.

 • Изисквания: 18 точки за умения в Защитната категория
 • Понижение на ниво: 7% максимален шанс разрушаване на планети
 • Максимално ниво: 1 (7% понижение на максималният шанс за Унищожаване на планети)

Практична категория

Химик

С развиването на това умение вие понижавате консумацията на газ на вашите кораби.

 • Изиквания: - няма -
 • Понижение на ниво: 1% за консумация на Газ
 • Максимално ниво: 5 (5% по-малко разход на Газ)

Пътешественик

С развиването на това умение вие добавяте допълнителни часове към вашата Космическа разходка в една посока.

 • Изиквания: - няма -
 • Повишение на ниво: 2 часа Космическа разходка
 • Максимално ниво: 5 (10 допълнителни часа към Космическата разходка)

Карго майстор

С развитието на това умение вие увеличавате капацитета на вашите кораби.

 • Изиквания: - няма -
 • Повишение на ниво: 2% карго на корабите
 • Максимално ниво: 5 (10% увеличени на Каргото на вашите кораби)

Ускорител

С развиването на това умение вие увеличавате скоростта на вашите кораби.

 • Изиквания: 10 точки за умения в Практичната категория
 • Повишение на ниво: 3% скоростта на корабите
 • Максимално ниво: 3 (9% увеличение на скоростта на корабите)

Пилот

С развиването на това умение вие увеличавате максималните позволени полети.

 • Изиквания: 10 точки за умения в Практичната категория
 • Повишение на ниво: 1 полет
 • Максимално ниво: 3 (3 полета повече)

Скрап майстор

С развиването на това умение вие увеличавате процента* на придобитата Скрап след битка.

 • Изиквания: 18 точки за умения в Практичната категория
 • Повишение на ниво: 7% от придобитата скрап*
 • Максимално ниво: 1 (7% увеличение на скрапта след битка)

* Придобитата скрап след битка е между 25% и 35% от сумата на загубените ресурни точки на Атакуващият и Защитника.

Нагоре