Бойна система

Информация

Във всяка битка флота на атакуавщият се бие с флота на защитаващия.

 • Кораби (и защити) от двете страни са разделени на групи според вида си.
 • Всяка група стреля по вражеска такава с цел да я унищожи.
 • След всеки удар има редукция от бронята, която се смята за защитника, когато атакуващият стреля и обратното.
 • Играта избира кой вид кораби (защити) ще бъдат ударени спрямо Приоритетите в битка.
 • Ако няма приоритетни цели за определена група от кораби, то тя ще удари на произволен принцип друга група бойни кораби или защити.
 • Цивилните кораби, Обслужващите кораби и Командирските кораби се удрят винаги последни.

Атака от оръжието и пресмятане на щетите

Атаката на оръжието за всяка единица се смята по следния начин:

 • атаката на оръжието (щетата) = базоваатака + (бонуси * базоваатака)

Където бонусите са сбор от:

 • Оръжейната наука (в зависимост от какво оръжие използва единицата може да бъде Лазерни, Йонни или Плазмени оръжия).
 • Процента на подобрение на кораба.
 • Показател "Атака на корабите" на Адмирала (само за корабите).
 • Оръжейните умения на Адмирала (в зависимост от вида на оръжието могат да бъдат Лазерен, Йонен или Плазмен боец).
 • Умение на "Силов Атакер" на Адмирала.
 • Умение на Командирски кораб "Екзекутор".

Може лесно да пресметнете силата (щетата) на вашите единици като използвате Симулатора за битки в играта.

Редукция от бронята

Има три вида броня в играта: Лека, Средна и Тежка броня. Всеки вид се подобрява от съответната наука.

Процента броня определя щетата, която ще понесе определена единица. На пример: Ако бронята на единицата е 30% то тази единица (или група от единици) ще понесе 30% по-малко щета.

Бронята на всяка единица се определя по формулата:

 • броня = базова_броня + бонуси

Където бонусите са сбор от:

 • Съответната наука за броня (в зависимост от бронята на единицата може да бъде Леки, Средни или Тежки брони).
 • Корабното умение "Подсилена броня".
 • Умение на Адмирала "Майстор пазител" (само за кораби).

Приоритетни цели

Всеки боен кораб има до две приоритетни цели. Първата е друг боен кораб, а втората е защитна единица. Всяка защита има само една приоритетна цел, която е боен кораб. Това означава, че докато приоритетната цел е все още жива в битката съответната единица ще удря само по нея.

Единица Приоритетни цели Кораби
Скаут / Изтребител / Нокс Дарт Пазител / Щит бот / Абсорбатор
Кръстосвач / Прихващач / Немезис Скаут / Изтребител / Нокс Дарт
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Боен кораб / Звездна Армада / Призрак Кръстосвач / Прихващач / Немезис
Унищожител / Голиат / Стършел Боен кораб / Звездна Армада / Призрак
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Унищожител / Голиат / Стършел
ЗНС / Титан / Нокс Царица ЗНС / Титан / Нокс Царица
Единица Приоритетни цели Защити
Скаут / Изтребител / Нокс Дарт Йонна установка / Йонна марица / Йонна тъкан
Кръстосвач / Прихващач / Немезис Балистична установка / Защитна матрица / Нокс Стрелец
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Плазмено-Лазерна Батарея / Плазмено-Лазерна Матрица / Плазмено-Лазерна Тъкан
Боен кораб / Звездна Армада / Призрак Лазерна установка / Лазерна матрица / Лазерна тъкан
Унищожител / Голиат / Стършел Плазмена установка / Плазмента матрица / Плазмена тъкан
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Лазерно-Йонна Батарея / Лазерно-Йонна Матрица / Лазерно-Йонна Тъкан
ЗНС / Титан / Нокс Царица Йонно-Плазмена Батарея / Йонно-Плазмена Матрица / Йонно-Плазмена Тъкан
Единица Приоритетни цели Кораби
Балистична установка / Защитна матрица / Нокс Стрелец Пазител / Щит бот / Абсорбатор
Лазерна установка / Лазерна матрица / Лазерна тъкан Скаут / Изтребител / Нокс Дарт
Йонна установка / Йонна марица / Йонна тъкан Кръстосвач / Прихващач / Немезис
Плазмена установка / Плазмента матрица / Плазмена тъкан Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Лазерно-Йонна Батарея / Лазерно-Йонна Матрица / Лазерно-Йонна Тъкан Боен кораб / Звездна Армада / Призрак
Плазмено-Лазерна Батарея / Плазмено-Лазерна Матрица / Плазмено-Лазерна Тъкан Унищожител / Голиат / Стършел
Йонно-Плазмена Батарея / Йонно-Плазмена Матрица / Йонно-Плазмена Тъкан ЗНС / Титан / Нокс Царица

Бонус щета и наказателна щета

Всеки боен кораб има бонус щета срещу поне един друг боен кораб и наказателна щета също срещу два бойни кораба. Бонус щетата позволява нанасянето на повече щета срещу определена цел, докато наказателната щета ще намали щетата по тази цел.

 • Бонус щетата може да бъде до 70%.
 • Наказателната щета може да бъде до 30%.
Единица Бонус щета Наказателна щета
Скаут / Изтребител / Нокс Дарт Пазител / Щит бот / Абсорбатор Скаут / Изтребител / Нокс Дарт
Боен кораб / Звездна Армада / Призрак ЗНС / Титан / Нокс Царица
Кръстосвач / Прихващач / Немезис Скаут / Изтребител / Нокс Дарт Кръстосвач / Прихващач / Немезис
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Боен кораб / Звездна Армада / Призрак
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Скаут / Изтребител / Нокс Дарт
ЗНС / Титан / Нокс Царица Пазител / Щит бот / Абсорбатор
Боен кораб / Звездна Армада / Призрак Кръстосвач / Прихващач / Немезис Боен кораб / Звездна Армада / Призрак
Пазител / Щит бот / Абсорбатор Унищожител / Голиат / Стършел
Унищожител / Голиат / Стършел Боен кораб / Звездна Армада / Призрак Унищожител / Голиат / Стършел
ЗНС / Титан / Нокс Царица Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър Унищожител / Голиат / Стършел Кръстосвач / Прихващач / Немезис
ЗНС / Титан / Нокс Царица Бомбандировач / Бомбър бот / Спор бомбър
ЗНС / Титан / Нокс Царица ЗНС / Титан / Нокс Царица Пазител / Щит бот / Абсорбатор
Кръстосвач / Прихващач / Немезис

Нагоре