Специални оферти

Информация

Таба със специалните оферти се намира в Прозореца за плащания. Достъпен е за всички играчи. Там може да намерите няколко услуги групирани в различни пакети. Всеки пакет съдържа услуга, картинка на планетата, кредити, премиум и платинум дни.

Купувайки "Базов пакет" на пример ще получите:

  • 300 Кредита
  • 30 дни Премиум акаунт
  • 15 дни Платинум акаунт
  • 30 дни за 3 Специалности: Доставчик на метал, Доставчик на минерали, Доставчик на газ
  • 30 дни Галактическа застраховка
  • Отключване на картинка на планетата (ако вече не е отключена)

Получените кредити от този пакет ще бъдат добавени към вашата Платинум програма.

Специални оферти

Пакет за новобранци Базов пакет Пакет за напреднали Пакет за майстори
20 дни за 3 Специалности: Доставчик на метал, Доставчик на минерали, Доставчик на газ 30 дни за 3 Специалности: Доставчик на метал, Доставчик на минерали, Доставчик на газ; 30 дни Галактическа застраховка 30 дни за 2 Специалности: Учен, Икономист; 45 дни Съюзно лого 30 дни за 2 Специалности: Учен, Икономист; 90 дни Галактическа застраховка
200 кредита 300 кредита 400 кредита 500 кредита
20 премиум дни 30 премиум дни 60 премиум дни 90 премиум дни
10 платинум дни 15 платинум дни 30 платинум дни 45 платинум дни

Нагоре