Капсули

Информация

Пакетите с капсули са комбинация от няколко услуги, които могат да бъдат използвани след закупуването на съответните капсули. Тези капсули са групирани в категории: Премиум, Командирски, Приключенски, Подсилващи.


 • Всеки пакет с капсули в Премиум категорията съдържа Премиум дни и Специалноти.
 • Всеки пакет с капсули в Командирската категория съдържа Консумативи.
 • Всеки пакет с капсули в Приключенската катеория съдържа Междузвезди пътешествия.
 • Всеки пакет с капсули в Подсилващата категория съдържа Закупуване на ресурс.
 • Всеки пакет с капсули струва определено количестео Кредити.

Премиум



 • Пакет "Доставчик": 10 Премиум дни + 3 Специалности
 • Пакет "Строител": 30 Премиум дни + 5 Специалности
 • Пакет "Инженер": 60 Премиум дни + 7 Специалности
 • Пакет "Воин": 90 Премиум дни + 9 Специалности
 • Пакет "Император": 180 Премиум дни + 9 Специалности

Командирски



 • Пакет "Навигатор": 4 Консумативи
 • Пакет "Изследовател": 10 Консумативи
 • Пакет "Грабител": 16 Консумативи
 • Пакет "Завоевател": 20 Консумативи
 • Пакет "Колонизатор": 28 Консумативи

Прикллюченски



 • Пакет "Десперадо": 60 Междузвездни пътешествия "Изследване на околността"
 • Пакет "Ентърпрайс": 30 Междузвездни пътешествия "Научна експедиция"
 • Пакет "Риски": 50 Междузвездни пътешествия "аучна експедиция"
 • Пакет "Хиро": 12 Междузвездни пътешествия "Търсене на Изгубената Цивилизация"
 • Пакет "Екстрийм": 20 Междузвездни пътешествия "Търсене на Изгубената Цивилизация"

Подсилващи



 • Пакет "Миньор": 3 пъти Закупуване на ресурс
 • Пакет "Икономист": 5 пъти Закупуване на ресурс
 • Пакет "Агресор": 7 пъти Закупуване на ресурс
 • Пакет "Учен": 9 пъти Закупуване на ресурс
 • Пакет "Легендарен": 12 пъти Закупуване на ресурс

Нагоре