Транспорт

Информация

Транспортен полет е полет, чиято единствена цел еда премества Икономически ресурси или Скрап от една планета на друга. Понякога една планета ще има повече ресурси отколкото са и нужни, докато на друга няма да има никакви в такива случаие много полезно да използвате Транспортен полет. Корабите на транспортен полет достигат до планетата цел, разтоварват техния товар, след което се връщат на началната планета. Използвайки този полет играчите могат да местят икономически ресурс и Скрап до Отборната Планета.

Пристигащ транспортен полет е отбелязан със зелено на когато се преглеждат полетите на Отборната планета.

Ограничения:

  • Вие можете да транспортирате Икономически ресурс и Скрап само между вашите Планети;
  • Вие можете да транспортирате само Скрап до Планетите на други играчи (вижте ограничения на Правила на играта).

Нагоре