Опашки

Информация

Опашката позволява на играчите да започнат последователно строене , проучване и ъпгреидване.

Опашката на сградите могат да съдържат до 3 последователни процеса (5 за Премиум и 6 за Платиниум акаунти). Опашката е една и съща за всички зони. Сградите в една зона се строят една след друга, докато тези в различни зони се строят паралелно. Това означава, че ако започне да строи Метална мина и Склад за метал, техния строеж ще върви едновременно, защото са разположени в различни зони.

Също така опашката за проучване на науки е до 3 места (5 за Премиум акаунти и 6 за Платиниум акаунти). Тук, всички науки се проучват една след друга, независимо от вида на науката която се проучва.

Също така има и опашка на подобренията, която има 3 места (5 за Премиум акаунтии 6 за Платиниум акаунти).

Също така има опашка за строежа на кораби и защити, при която местата не са ограничени.

Когато процес в Опашката е отказан, следващия в опашката заема неговото място. Когато процес, чието завършване е нужно за започването на друг процес в Опашката е отказан следващия няма да започне.

Нагоре