Междузвездни пътешествия

Информация

Междузвездните пътешествия са допълнителен начин за получаване на ресурс (Метал, Минерали и Газ), Кораби и Кредити.. Вие можете да правите до 2 пътешествия за 24 часа (до 3 пътешествия за Премиум потребителите и до 4 пътешествия за Платинум потребителите).

Имайте на предвид, че Вие трябва да отговаряте на изискванията за Ресурсни точки, за да изпълните избраното от Вас междузвездно пътешествие. Запомнете това, че винаги има шанс за неуспешно междузвездно пътешествие и няма да получите нищо (с изключение на минното проучване то винаги дава награда). Не се отказвайте, ако междузвездното пътешествие е неуспешно и опитайте още веднъж.

Ако получите ресурси и не разполагате с достатъчно свободно пространоство в складовете, ще загубите количеството, което е над лимита на вашите складове.

Ако получите кораби и нямате достатъчно свободна популация във вашите хангари. Вие ще трябва да използвате менюто "Свръхпопулация" и да унищожите някои от корабите си, които вече сте построили докато не освободите достатъчно свободна популация за корабите, които сте получили като награда.

Нагоре