Адмирал - Общ преглед

Информация

Всеки играч започва своето развитие със собствен Адмирал.

Вашият Адмирал ви помага за командването на вашата флота и за наемането на Командирски кораби. Нивото на Адмирала определя Командирските кораби, които може да наемете.

Това ниво се повишава в битки. За определено колчиество бойни точки, нивото на Адмирала расте.

Вашият Адмирал не участва физически в битката. Той е винаги на вашата планета. Той изпраща Командирските си кораби за да се погрижат за битката вместо него.

Сила на Адмирала

Силата на Адмирала определя шанса ви, вашите Командирски кораби да се вземат като водещи при Подкрепа на Слънце. Играчи с еднакви нива на Адмиралите си се класират по тяхната сила.

Силата на вашият Адмирал се определя от неговото развитие, от развитите показатели и разпределентие точки за умения.

Информация за Ниво

Започвате да събирате Точки за умения след ниво 5 на вашият Адмирал и може да разпределите тези точки на разлчини Категории умения.

Може да имате максимално 36 точки на ниво 40.

Нагоре