Изчерпаеми ресурси

Информация

Енергията е изчерпаем ресурс. Тя няма да се увеличи с времето като Икономическите ресурси. Без Енергия, никоя сграда няма да може да бъде построена.

Начини да се сдобиете с Енергия

  • Слънце обработващите сгради (Соларни панели, Инфрачервен бот, Соларен абсорбатор) са основния източник на енергия за трите раси. За да се сдобиете с повече енергия постройте или подобрявайте тези сгради.
  • Атомно обработващите сгради са вторичен източник на Енергия за трите раси. Те осигурявате повече мощност от останалите сгради на по-ниска цена. Тези сгради не се влиаят от нивата на Озона или Слънчевия добив.
  • Соларните сателити са третия източник на Енергия, те произвеждат енергия високо в орбира на планетата. Количеството енергия произведено от всеки един от тях зависи пряко от позицията на планетата спрямо Слънцето, нивата на Озоновия слой и възрастта на Слънцето.

Енергията се изразходва за строежа и развитието на сградите. Ако искате да понижите консумацията на Енергия може да разрушите нива от определени сгради.

Количеството получена Енергия

То се определя от няколко фактора:

  • Количеството дни оставащи на Слънцето.
  • Количеството Озон налично на текущата планета.
  • Позицията на Планетата в Системата (за Енергия от сателити).

Изчисляване на Енергията на планетата

Основната формула за изчисляване на на добива на Енергия е:

налична_енергия = произведена_енергия - консумирана_енергия

Нагоре