Обслужващи кораби

Информация

Обслужващите кораби се използват за получаване на Енергия от слънцето. Добитата Енергия от всеки сателит зависи от позицията на планетата в Слънчевата система и възрастта на Слънцето.

В таблицата може да видите информация за продукцията на Енергия от един сателит когато Слънцето е на 100% Енергия.

Координати Енергия Координати Енергия Координати Енергия Координати Енергия
X:X:1 45 X:X:7 45 X:X:13 55 X:X:19 45
X:X:2 45 X:X:8 65 X:X:14 45 X:X:20 55
X:X:3 55 X:X:9 65 X:X:15 45 X:X:21 55
X:X:4 55 X:X:10 45 X:X:16 65 X:X:22 55
X:X:5 55 X:X:11 45 X:X:17 65 X:X:23 45
X:X:6 45 X:X:12 55 X:X:18 45 X:X:24 45


Обслужващи кораби Конфедерация

Слънчев сателит

Изисквания

  • Корабостроителница на ниво 1

Обслужващи кораби Тертети

Слънчев сателит

Изисквания

  • Корабостроителница на ниво 1

Обслужващи кораби Нокси

Органичен сателит

Изисквания

  • Корабостроителница на ниво 1

Нагоре