Ресурси - Общ преглед

Информация

Всяка космическа империя има нужда от ресурси, за да укрепне и смаже враговете си. Ресурсите трябва да се харчат внимателно, ако империята иска да просперира.

Има три икономически ресурса в Немексия. Те се използват за строежа на сгради, кораби, защита, за подобрения на кораби и проучване на науки.

  • Икономическите ресурси са: Метал, Минерали и Газ. Без тях вашата имерперия е обречена на провал.

Когато един процес изисква определени ресурси, за да започне и после се прекъсне преди да бъде завършен, само част от вложените средства се връща.

  • Строеж на сгради - 70% се връщат
  • Строеж на кораби и защити - 40-60% се връщат
  • Корабни подобрения - 60-80% се връщат
  • Проучвания - 60-80% се връщат
  • Когато играчът разруши дадено ниво от една сграда - той получава 50-80% от инвестирания ресурс и енергията, която това ниво е използвало повече не се заема.

Освен икономическите ресурси (метал, минерали и газ) има други видове ресурс, които са също толкова важни колкото икономическите ресурси:

  • Енергията се използва за захранването на сградите на планетата. Всяка сграда (освен тези, които произвеждат Енергия) изисква определено количество Енергия, ако няма достатъчно неизползваема Енергия строежа на сградата не може да бъде започнат.
  • Озонът е естествен ресурс, който оказва влиание върху производството на Енергия за конкретната планета.
  • Скрапта са останки носещи се в космоса след битка, ако има унищожени единици.
  • Популацията представлява мястото, което всеки кораб или защита заема в Хангарите.

Имайте предвид, че корабите не освобождават мястото в хангарите след като бъдат пратени в полет - освен при полета "стациониране" тогава те се изпращат на друга планета, за да използват тамощните Хангари. Ако няма достатъчно свободна популация - не може да се строят кораби и защити.

Нагоре