Класации - Общ преглед

Информация

Класацията сравнява развитието на играчите и съюзите във Вселените. Играчите и Съюзите са класирани споредТочките(има Класация според Ресурсните точки, Бойните точкии Общите точки).

Има три главни вида Класации:

  • Класация на играчите – тя е направена според Общите, Ресурсните или Бойните точки;
  • Съюзна класация – тя е направена според Съюзните Общи, Съюзните ресурсниили Съюзните Бойни точки;
  • Зала на Славата – Пази архив на топ 10 играчии Съюзи в предишни рундове на играта (точно преди да започне Детмачът).
  • Хардкор - това е класация, в която могат да се наблюдават постиженията на играчите;

Ресурсни точки

Ресурсните точки се печелят при използване на икономически ресурс. За всеки 1000 изхарчен ресурс се печели 1 ресурсна точка. Това е така независимо от изхарчения ресурс. Това важи за сгради, защита, кораби, науки, и подобрения. Когато кораб, защитна единица или ниво на сградае загубен/а в битка, спечелените Ресурсни точки от построяване на дадения кораб, защитна единица или ниво на сграда, се губят.

Имайте предвид, че кораби и защити - придобити в Аукциона дават същото количество Ресурсни точки, както когато са построени на планетата.

Също така - похарченият ресурс за закупуване/подобрение на Командирските кораби, както и подобренията на Показателите на Адмирала няма да ви предоставят Ресурсни точки!!!

Бойни точки

Бойните точки се печелят в битка, ако има унищожени единици по време на тази битка. И двамата участници в Битката получават Бойни точки. Количеството Бойни точки зависи от изгубените Ресурсни точки на противника (изгубени заради кораби, защитни единици или нива на сгради в дадената Битка).

Имайте предвид, че ако атакувате съюзници или неактивни играчи не получавате бойни точки.

Бойните точки се изчисляват с формула, която може да намерите по-долу, в зависимост от това дали си победител или победен в Битката:

  • Страната (атакуващ или защитник) загубила по-малко Ресурсни точки получава Бойни точки равни на:

  • Страната (атакуващ или защитник) загубила повече Ресурсни точки получава Бойни точки равни на:

Където:

  • X - Страната с повече загубени Ресурсни точки;
  • Y - Страната с по-малко загубени Ресурсни точки;

Когато битката свърши с Равенство, се използва същата формула този, който е изгубил по-малко Ресурсни точки се счита за победител (по отношение на формулата).

Имайте предвид, че Соларен Сателит/Соларен Сателит/Органичен Сателит не дават Бойни точки при тяхното разрушение.

Когато подкрепяте Слънце вие получавате три пъти повече бойни точки от обикновенно.

Нагоре