Умения на Командирските кораби

Информация

Всеки командирски кораб има една едно специално умение. В битките само един (водещият) командирски кораб прилага своето специално умение. Можете лесно да промените приоритета на командирския кораб (специално умение), за да отговаря на вашите нужди.

Специални умения на командирски кораби

Подсилено пиратстване

 • Увеличава процента на откраднат ресурс при Пиратски полет.
 • Бонус за ниво: 1.25%
 • Кораби, които притежават умението: Корсар

Ловене

 • Шанс за засичане на вражески шпиони.
 • Шанс за ниво: 0.4%
 • Кораби, които притежават умението: Ловец

Подсилена атака

 • Увеличава щетата на Вашите единици.
 • Бонус за ниво: 0.15%
 • Кораби, които притежават умението: Екзекутор

Подсилен живот

 • Увеличава живота на Вашите единици.
 • Бонус за ниво: 0.15%
 • Кораби, които притежават умението: Булдозер

Максимална скорост

 • Увеличава скоростта на летене.
 • Бонус за ниво: 0.1%
 • Кораби, които притежават умението: Тайфун

Поправка

 • Шанс за поправяне на загубените единици в битка.
 • Шанс за ниво: 0.4%
 • Кораби, които притежават умението: Регенератор

Критична щета

 • Увеличава шанса за критичен удар.
 • Шанс за ниво: 0.075%
 • Кораби, които притежават умението: Вайпър

Парализиране

 • Шанс за парализиране на вражеските единици в битка.
 • Шанс за ниво: 0.1%
 • Кораби, които притежават умението: Скорпион

Заразяване

 • Шанс за връщане на вражеска атака.
 • Шанс за ниво: 0.75%
 • Кораби, които притежават умението: Коруптор

Подсилена детонация

 • Увеличава шанса за разрушаване на сгради.
 • Бонус за ниво: 0.5%
 • Кораби, които притежават умението: Анихилатор

Напреднало инженерство

 • Осигурява допълнителни Точки за подобрения при битка с Ренегати, също така ще увеличи товарния капацитет на вашите кораби.
 • Бонус за ниво: 1%
 • Кораби, които притежават умението: Арго

Наказание

 • Намаля бронята на всички вражески единици по време на битка.
 • Бонус за ниво: 0.15%
 • Кораби, които притежават умението: Наказател

Патронаж ![][image_13]

 • Намалява шансовете за унищожаване на планетата.
 • Бонус за ниво: 0.25%
 • Кораби, които притежават умението: Полиас

Нагоре