Икономически ресурси

Информация

Икономическите ресурси се използват почти на всякъде в играта. Има три вида Икономически ресурси:

  • Метал;
  • Минерали;
  • Газ;

Те се използват за:

  • Строеж на сгради;
  • Строеж на единици (кораби и защити);
  • Подобряване на кораби;
  • Проучване на науки;

Начини да се сдобиете с Икономически ресурси

Сградите произвеждащи ресурс са основния източник на Метал, Минерали и Газ. Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова по-силна е продукцията на тези ресурси. Всяка планета може да има до 3 сгради произвеждащи метал, 2 сгради произвеждащи минерали и 2 сгради произвеждащи газ.

Друг начин да се сдобиете с тези ресурси е в битка. Може да откраднете метал, минерали и газ от вражеската планета след успешна Атака или Пиратстване по нея.

Нагоре