Обработваеми ресурси

Информация

Скрапа - това са останките от разрушените единици след всяка битка. Той съдържа материал, който може да бъде рециклиран и използвани като Икономически ресурс.

След като битката е приключила части от унищожените кораби и защитни единици (изключение правят планетарните щитове) остават на бойното поле под формата на Скрап. Количеството скрап, която се появява след битката е равна на около 25-35% от живота на всички загубени кораби в битката. Скрапта остава на мястото, където битката се е случила, докато не премине астероид през полето и не я привлече със своята гравитация. Когато скрапта се прибере от играча, тя се транспортира на неговата планета. Когато е привлечена от Астероид, тя остава там докато не бъде извзета чрез "Астроплоатация" или докато астероида не изчезне.

  • Ако една планета бъде унищоцена в битка, Планетата изчезва и полето със скрапта не се вижда, но остава там докато някой не го събере.
  • Скрапта може да бъде събрана с Рециклатор/Танкер/Скрап търтей изпратени на полет Рециклиране когато тя просто се намира в пространството. Когато скрапта е привлечена от Астероид, тя може да бъде събрана от същите кораби изпратени на полет "Астроплоатация".
  • След като скрапта е събрана, тя се транспортира до планетата на играча, където може да се преработи в ресурс в Скрап дестилатора.
  • Преработената скрап остава в сградата не повече от 48 часа, след което пада на планетата, на която се намира сградата.
  • Скрапта може да бъде преместена от една Планета на друга с полет Транспорт.

Нагоре