Битки за Слънца

Информация

Битките за Слънца са по-различен вид противопоставяне. При тях Атакуващият е Отборна планета собственост на даден съюз, докато Защитниците могат да бъдат различни играчи или самото Слънце.

Всяка битка за Слънце трае 12 рунда или докато една от страните не е победена.

Ход на битката

Слънцето само по себе си представлява единица, ако има поне 1 ден живот в битката. Слънцето има както Атака така и Живот, които зависят от това дали има подкрепяща флота или не.

Когато има подкрепяща флота

 • Живота на Слънцето е равен на ( оставащи дни / коефициент ) * 1,000,000.
 • Атаката на Слънцето е равна на ( оставащи дни / коефициент) * 3,000.

Когато има подкрепящи Слънчевата единица може да бъде повече от една:

 • Брой Слънца = оставащи дни / коефициент

Където коефициента = популацията в подкрепа / 25,112.

В този Случай битката и подкрепащите споделят най-високите нива на науки и подобрения на корабите.

Имайте предвид, че Слънцето стреля с Лазер и има Лека броня.

Когато няма подкрепяща флота

 • Живота на Слънцето е равен на оставащи дни * 1,000,000. За слънца с 20 дни живот, техния Живот ще бъде 20 000 000.
 • Атаката на Слънцето е равна на оставащи дни * 3,000. За слънца с 20 дни живот, тяхната Атака ще бъде 60 000.

Когато Слънцето се бие само то не се използват никакви науки на неговата страна.

Край на битката

В края на всяка битка, ако има останали живи едицини от страна на Атакуващият (Атакуващият е победител или битката е завършила с равенство) се калкулира специален шанс. Този шанс определа дали Атакуавщият ще получи Кристал или не когато Слънцето е унищожено. Ако Атакуващият съюз получи Кристал, то този Кристал ще бъде такъв, какъвто не са получавали до момента.

 • За Слънца с 0 дни животг в началото на битката шанса за падане на Кристал е 25% при Победа или Равенство.
 • За Слънца с 1 или повече дни живот в началото на битката шанса за падане на Кристал е:
  • 100% ако Атакуващият е Победител.
  • 50% ако битката е завършила с Равенство.

Компенсация на подкрепящите

За техните усилия подкрепящите получват три пъти повече Бойни точки и до 50% от загиналите единици ще бъдат върнати обратно по планетите им.

Върнатите единици се смятат по отделно за всеки един полет, а не за всеки подкрепящ. Затова ако изпратите два полета с 11 и 9 единици в тях (Общи 20 единици), ще получите два отделни полета съответно с 5 и 4 единици обратно.

Нагоре