Военни сгради

Информация

Военните сгради са разположени във Военната зона на планетата. Те се използват за строеж на единици, подобрение на кораби, проучване на науки и управление на вашия съюз.


Военни сгради Конфедерация, Тертети, Нокси

Корабостроителница (КБС)

Всяка планета може да има само една Корабостроителница. Развитието на тази сграда намаля времето за строеж на всички кораби и защити с 5% на ниво и позволява строежа на по-силни единици.

Лаборатория, Експериментален център, Свръх разум

В тази сграда може да проучвате науки за строеж на по-силни кораби и защити.

Изисквания

  • Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул на ниво 1

Летище, Летище, Космически канал

В тази сграда може да подобрявате своите кораби.

Парламент, Регулаторен палат, Кошер

Тази политическа сграда е необходима за да създадете и управлявате вашия Съюз и Отборна планета.

Банка

Банката е голяма финансова институция с единствената цел за генериране на печалба. В процеса на забогатяване банката може да ви е полезна като ви предоставя заем от ресурс. Това се извършва срещу залагане на кредити.

Банката ще се съгласи да ви даде заем от 100 ресурс за всяка обща точка, която имате. Също така сградата има ефикасност, започваща от 50% на ниво 1 и стигаща до 100% на ниво 10 (вижте таблицата по-долу). Имайте предвид, че ефикасността на банката също определя максималният заем от ресурси, който може да вземете. Когато един заем е взет друг не може да бъде поискан докато предишният не бъде върнат.

На пример:

Играч има 250 Общи точки на ниво 1 на Банката. Максималният заем ще бъде 250 * 100 * 50% = 12 500 Ресурс.

Ако банката беше ниво 10, ефикасността щеше да е 100% и максималният заем щеше да бъде 25 000.

Когато заемата ресурс може да решите колко и какъв вид ще поискате. С други думи може да вземете 100 000 от един ресурс или да разпределите тези 100 000 между трите ресурса по желание.

Заема естествено изисква кредити, които да бъдат оставени като гаранция, че ще върнете ресурса. За всеки 1000 зает ресурс плащата по 1 кредит. За заем от 105 000 ресурс (общо) ще ви трябват 105 кредита.

Има лихва (в ресурс) за всеки заем:

  • Ако заема е върнат в рамките на 7 дни лихвата е 10% и всички кредити се връщат.
  • Ако заема се върне между 8-ми и 14ти ден лихвата е 20% и всички кредити се връщат.
  • Ако заема се върне между 15-ти и 21-ви ден лихвата е 30% и всички кредити се връщат.
  • Ако заема се върне между 22-ри и 28-ми ден лихвата е 40% и всички кредити се връщат.
  • Ако заема се задържи над 28 дни, статуса за конкретната планета се рестартира (което означава, че нов заем може да бъде взет) и не се връщат кредити (всички са консумирани от банката).

Също така един играч може да вземе по 1 заем на всяка своя планета без възможност да може да върне заема от друга планета

Нагоре