Галактика - Общ преглед

Информация

Галактиката е част от Вселената, където играчите създават и развиват своите Планети. Броя на галактиките във всяка Вселена е различен и зависи от броя на играчите, които са се регистрили в конкретната Вселена. В началото на рунда има само една галактика и когато тя се напълни с 700 играча автоматично се създава втора галактика. Когато втората галактика се запълни с 700 играча, се създава следваща и така нататък. Максималният брой галактики е 20.

Всяка галактика се състои от 40 слънчеви системи, които имат по едно Слънце в центъра си и 24 места за планети.

Нагоре