Съюзи - Общ преглед

Информация

Съюзите представляват група от играчи, които работят заедно за постигане на победа.

 • Всеки играч може да основе Съюз стига да не членува вече в такъв.
 • За да създаде Съюз играча трябва да има Парламент / Регулаторен палат / Кошер на една от своите Планети.
 • Когато някой създаде съюз, той автоматично става негов Лидер.
 • Всеки може да се присъедини в съюза, стига да не е член на вече съществуващ съюз и да има Парламент / Регулаторен палат / Кошер на една от своите Планети.
 • Всеки член на съюза може да го напусне по всяко едно време, дори Лидера, като оставя лидерството на Наследника си.
 • Също така играчите могат да бъдат изключени от съюза. След като играч напусне или бъде изключен от съюза той не може да се присъедини към нов съюз в следващите 3 дни.
 • Съюзите могат да определят политики по между си.

Ограничение на членовете

Има ограничение, което се определя от нивото на Парламента / Регулаторния палат / Кошера на Лидера. При ниво 10 максималният брой членове е 13.

Съюзни политики

Политиките представляват отношението на един съюз към друг. Има три вида политики: Алианс, НАП и Война.

Алианс

 • Алиансът влиза в сила, когато бъде приет;
 • Тази политика може да бъде прекратена от която и да е от страните;
 • Тази политика може да бъде прекратена поне 168 часа след като е влязла в сила;
 • Тази политика може да замести друга активна политика;
 • Когато тази политика е в сила, членове на двата съюза не могат да предприемат каквито и да било военни действия един срещу друг;
 • Няма ограничение в броя алианси, които могат да са активни едновременно.

Пакт за Ненападение (НАП)

 • Когато тази политика е активирана, членовете на съюза, който я е обявил, не могат да атакуват членове на съюза, към който е деклариран пакта. Членове на съюза-бенефициент МОГАТ да атакуват членове на обявяващия съюз (освен ако не е обявен реципрочен НАП от съюза-бенефициент).
 • Тази политика влиза в сила в момента на обявяването и;
 • Тази политика може да бъде прекратена само от деклариралия я съюз;
 • Пактът за ненападение може да бъде прекратен поне 72 часа след като е бил обявен;
 • Тази политика не замества автоматично друга обявена политика;
 • Няма ограничение в броя пактове, които даден съюз може да обяви.

Война

 • Тази политика влиза в сила 12 часа сле добявяването и;
 • Тази политика може да бъде прекратена от съюза, който я е обявил;
 • Тази политика не може да бъде прекратена преди 168-те часа след като е влязла в сила или през 12-часовия изчаквателен период;
 • Тази политика не може да замести друга активна към момента политика;
 • Всеки съюз може да има най-много 3 обявени от него войни едновременно. Всеки съюз може да има едновременно неограничен брой войни, обявени му от други съюзи.
 • Когато има война, влязла в сила, между два съюза, полетите между планетите, собственост на играчи на воюващите съюзи, могат да бъдат мотивирани до 70% (при максимални 50% без обявена война).

Нива на съюза

След създаването на Отборната планета, всеки съюз започва да получава определено количество съюзни точки за действията на своите членове. Нивото на съюза е индикатор за неговата сила. Когато членовете на съюз допринасят за развитието на тяхната Отборна планета, нивото на съюза се покачва в зависимост от придобитите съюзни точки

За всяко достигнато ниво, съюза получава по 1 точка за Съюзните умения.

Ниво Съюзни точки Ниво Съюзни точки Ниво Съюзни точки
1 5000 10 20750 19 36500
2 6750 11 22500 20 38250
3 8500 12 24250 21 40000
4 10250 13 26000 22 41750
5 12000 14 27750 23 43500
6 13750 15 29500 24 45250
7 15500 16 31250 25 47000
8 17250 17 33000
9 19000 18 34750

Съюзни точки

След създаването на Отборната планета, всеки съюз започва да получава определено количество съюзни точки за действията на своите членове:

 • За всеки 10 000 транспортиран ресурс към отборната планета съюза получава по 1 съюзна точка.
 • За всеки 1 000 спечелени бойни точки от битки с други отборни планети или Атаки на Слънца съюза получава по 1 съюзна точка.
 • За всеки 10 стационирана популация на отборната планета съюза получава по 1 съюзна точка.

Нагоре