Атака на Слънце

Информация

Атаката към слънце е отборен полет, който се изпраща от отборна планета към Слънце с цел да се победи слънцето и да се получи Кристал, необходим за постояването на обелиските и Върховния Галактически Портал.

 • Атаката срещу слънце отнема 24 часа без значение разстоянието за полет. Това време може да бъде различни в различните вселени.
 • Всеки Обелиск намаля това време с 5%.
 • Необходимата газ за този тип полет е 50% от обичайния разход.
 • Всяка успешна атака към слънце има 100% вероятност да даде един кристал за отборната планета, който до сега не се е падал на този съюз.
 • Атаки по Слънца с 0 дни живот предоставят само 25% вероятност да се падне кристал.
 • Всяка атака към слънце (независимо успешна или не) намалява дните му на живот с 10.

Ограничения

 • Слънцата могат да бъдат атакувани само от Отборни планети;
 • Една Отборна планета може да атакува само едно Слънце по едно и също време;
 • Не може да се изпращат повече от 3 Атаки на Слънца за 24 часа.
 • Не може да изпратите атака към Слънце с 0 дни живот.
 • Ако бъде атакувано слънце с 1 ден живот и междувременно дните живот намалеят на 0, все още се генерира шанс за отнемане на Кристал. Също така ще има битка между атакуващ и подкрепящ (ако има такъв).
 • Атакуващата флота трябва да бъде поне 50 000 Популация;
 • В първите 24 часа след битката само Атакуващата флота и подкрепящите могат да събират Скрапта след битката.

Нагоре