Полети - Общ преглед

Информация

Полетите са едно от най-важните неща в играта, тъй като позволява на играчите да се намесят. Полетите са група от кораби, които напускат родната Планета за да пътуват до друга Планета, Слънце или Астероид за изпълнение на специална задача. Всички полети трябва да имат поне един кораб в тях за да може Полета да съществува. Всички полети освен за Космическа разходка и Атака към Слънце могат да бъдат мотивирани.

Има дванадесет вида полети, които могат да бъдат изпратени от лична Планета:

 • Транспорт – Кораби изпратени да транспортират икономически ресурс (Метал, Минерали, Газ) или Скрап до друга планета на същия играч или Скрап (само) до планета на друг играч;
 • Шпионаж – Шпионски кораби изпратени до Планетата на друг играч за да съберат информация;
 • Атака – Кораби изпратени до планетата на друг играч за да унищожат неговата флота, откраднат ресурс, унищожат нива на сгради или дори да унищожат цялата Планета.
 • Стациониране – Кораби изпратени до друга планета или Отборната Планета те остават на дестинацията, когато пристигнат и те не се връщат;
 • Колонизиране - Колонизиращ кораб изпратен до поле, където няма Планета, за да създадат нова;
 • Рециклиране – Рециклиращи кораби изпратени до поле, където има Скрап за да бъде събрана;
 • Пиратски – Пиратски кораби изпратени до планетата на друг играч, за да откраднат икономически ресурс или Скрап;
 • Астроплоатация – Изпращане на рециклиращи кораби изпратени до Астероид за да съберат Газ или Скрап;
 • Подрека на Слънце – Кораби изпратени да защитятСлънце, атакувано от Отборна планета, за спечелването на Кристали;
 • Космическа разходка –Кораби изпратени на безмислено пътуване, за да могат да се измъкнат от Планетата .
 • Шпионаж на Ренегат - Шпионски кораби избратени до Ренегат за да получат информация.
 • Атака на Ренегат - Кораби изпратени в атака на Ренегат за получаването на Бойни точки.

Също така има специфични полети, които могат да бъдат изпратени само от Отборна планета:

 • Отборна Атака - кроаби изпратени до друга Отборна планета с цел кражба на ресурс, унищожаване на нива на сгради, унищожаване на кораби и защити;
 • Отборно Пиратстване - пиратски кораби изпратени до друга Отборна планета с цел кражбата на Икономически ресурси и Скрап;
 • Атака на Слънце - кораби изпратени до Слънце с цел придобиване на Кристал

Характеристики на полетите

Полетите имат следните характеристики (те всички се определят от играча и информацията, която въвеждат, когато изпращат полета:

 • Цел – това са координатите, където са изпратени корабите ; Всички полети освен Космическа разходка имат цел;
 • Мисия – това се определя от вида на Полета; различните Полети имат различна мисия;
 • Времетраене на полета – това е количеството време нужно да достигнат тяхната цел; максималното времетраене на полета Космическа разходка е 11 часа 59 минути (в една посока);
 • Гориво – Всички полети имат нужда от гориво за корабите; Нужното количество гориво е базирано наразстоянието, което трябва да се пропатува (освен за Космическа разходка, където консумацията на гориво е винаги 100 газ)
 • Кораби – това е количеството и видовете кораби изпратени на полет;
 • Количество полети – Има лимит на количеството полети, които могат да летят едновременно, лимита зависи от нивото на Компютърни системи; виж по-долу;
 • Завръщане – Всички полети се връщат автоматично след като стигнат своята цели изпълнят своята мисия (освен Шпионажи, те винаги трябва да бъдат върнати ръчно). Всеки полет може да бъде върнат преди да стигне своята дестинация, ако това бъде направено полета не достига дестинацията си и не извършва своята мисия .


 • Меню ''Полети'' ви дава пълна информация за последните ви полети. Също така може да го използвате за да започнете нова мисия.
 • Таблицата с полети предоставя информация за вашите полети.
 • Вие можете да видите началните координати, координатите на целта, времето на пристигане, времето на връщане, вида на мисията.
 • Ако натиснете на линка с вида на полета на един от полетите, които са изпратени вие ще видите попъп с информация за броя и вида на изпратените кораби.
 • Ако натиснете на линка с вида на полетана полет изпратен срещу вас вие можете да видите количеството и вида на изпратените кораби, но само, ако имате проучено 10-то ниво Шпионаж.

Лимит на полетите изпратени едновременно

Има лимит на количеството полети, които са в прогрес едновременно. Лимита зависи от нивото Компютърни системи. На ниво 0 вие можете да изпращате само един полет. С всяко допълнително ниво лимита на полети изпратени по едно и също време се увеличава с 1.5.

Това означава, че на ниво 6 вие ще имате 1+6*1.5= 10 полета, но на ниво 7 вие ще имате 1+7*1.5= 11.5 => 11 полета.

Имайте предвид, че Шпионските полети, които са в прогрес (Шпионския кораб всъщност лети до или от Планета) се броят по отношение на по-горе показания лимит.

Шпионските полети, в които шпионския кораб е на противникова Планета чакайки да бъде взет доклад са обвързани с друг лимит свързан с компютърни системи. Количеството такива полети, които могат да бъдат активирани едновременное равно на:

(НКС + 1) * 1.5 * 4

Където НКС е Нивото на Компютърни Системи.

Нагоре