Отборна атака

Информация

Отборна атака е атака от една отборна планета към друга отборна планета. Целта на отборната атака е да се унищожи вражеската флота и защити, да се откраднат ресурси и да се срутят нива на сгради.

Идваща отборна атака се отбелязва с червено в менюто „Полети”.

След успешна атака до 50% от ресурсите на вражеската планета могат да бъдат отнети.

Нагоре