Атака на Ренегат

Информация

С атакуването на Ренегати може да спечелите бойни точки.

Ограничения

  • Не може да атакувате Ренегат само с: (Транспортиращи кораби, колонизиращи кораби, рециклиращи кораби, шпионски сонди);
  • Не може да изпращате този вид полет от Отборната ви планета.

Нагоре