Ресурсни сгради

Информация

Ресурсните сгради се намират в Ресурсната зона на планетата. Те са три различни вида:

  • Произвеждащи икономически ресурси (Метал, Минерали, Газ);
  • Произвеждащи изчерпаеми ресурси (Енергия);
  • Произвеждащи допълнителни ресурси (Популация);

Ресурсни сгради Конфедерация, Тертети, Нокси

Метална мина, Метал бот, Метал екстрактор

На всяка планета може да има до три сгради произвеждащи метал. Първата сграда е основна и за нейното построяване няма никакви изисквания. За построяването на втора сграда е необходимо първата сграда да бъде развита до ниво 10. За построяването на трета сграда е необходими първата сграда да бъде развита до ниво 15.

Минерална мина, Минерал бот, Минерал екстрактор

На всяка планета може да има до две сгради произвеждащи минерали. Първата сграда е основна и за нейното построяване няма никакви изисквания. За построяването на втора сграда е необходимо първата сграда да бъде развита до ниво 10.

Рафинерия за газ, Сонда за газ, Газ инкубатор

На всяка планета може да има до две сгради произвеждащи газ. Първата сграда е основна и за нейното построяване няма никакви изисквания. За построяването на втора сграда е необходимо първата сграда да бъде развита до ниво 10.

Соларни панели, Инфрачервен бот, Соларен абсорбатор

Соларните сгради използват слънчева енергия за да поддържат останалите сгради на планетата. Техния добив на енергия зависи пряко от възрастта на Слънцето и количество Озонов слой около планетата.

Атомен Реактор, Уранов бот, Уранов абсорбатор

Сградите обработващи уран произвеждат атомна енергия, която се използва от сградите на планетата. Техния добив не се засяга от възрастта на Слънцето, но зависи от количеството Озонов слой около планетата.

Изисквания

  • Соларна сграда на ниво 10
  • Физика на ниво 5
  • Химия на ниво 5

Хангари, Бункер, Гнезда

Хангарите, Бункера и Гнездата осигуряват поддръжка на популация, която се споделя между корабите и защитите на една и съща планета. Ако популацията на единиците надвиши популацията поддържана от някоя от трите сгради планетата се заключва докато този проблем не бъде решен.

Изисквания

  • Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул на ниво 1

Нагоре